Prawo cywilne


Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach:

  • z zakresu prawa zobowiązań m.in. o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie powstałe w skutek wypadku komunikacyjnego, błędy w sztuce lekarskiej, wypadku przy pracy, o ustalenie istnienia stosunku prawnego;
  • z zakresu prawa rzeczowego m.in. o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochronę własności i posiadania;
  • z zakresu prawa spadkowego m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dziedziczenie testamentowe, zachowek;
  • w toku postępowania egzekucyjnego m.in. skargi na czynności komornicze,  wnioski o wszczęcie, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego;
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.