Obsługa prawna podmiotów gospodarczych


Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej Klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także Spółek osobowych i kapitałowych, Wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów gospodarczych.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

Obsługa prawna przedsiębiorców może przybrać formę stałej obsługi prawnej bądź jednorazowego zlecenia i obejmuje m.in.:

  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo prawne, konsultacje i analizy
  • sporządzanie pozwów, środków odwoławczych i pism procesowych
  • zastępstwo w sprawach sądowych i administracyjnych
  • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym
  • doradztwo w zakresie tworzenie, przekształceń i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych
  • windykacja należności