Wynagrodzenie


Szczegóły dotyczące wynagrodzenia Adwokata każdorazowo uzgadniane są indywidualnie z Klientem, jest ono uzależnione od charakteru sprawy, jej rodzaju oraz koniecznego nakładu pracy.

Wynagrodzenie może przybrać formę:
– ryczałtową – poprzez ustalenie z góry kwoty wynagrodzenia;
– godzinową – uzależnioną od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenie.

Podstawowym aktem regulującym kwestie wynagrodzenia za zastępstwo procesowe jest rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Pobierz:
Rozporządzenie

Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.