Windykacja należności


Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach:

  • wezwań do zapłaty;
  • zawezwań do próby ugodowej;
  • wyjawienia majątku dłużnika;
  • uzyskania tytułu wykonawczego;
  • komorniczej egzekucji należności;
  • upadłości dłużnika;
  • subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych.