Prawo rodzinne i opiekuńcze


Pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach:

  • o rozwód i separacje;
  • alimentacyjne, w tym o ustalenie, uchylenie i zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego;
  • z zakresu władzy rodzicielskiej;
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.